BASINÇ TESİSLERİNDE HİDROLİK BASINÇIN KONTROL EDİLMESİ

Piezorezistif basınç sensörleri, kullanıcılara preslerde kestirimci bakım uygulamalarında yardımcı olur

Basınç sensörleri, çelik ve alüminyum levhaların çekildiği, büküldüğü ve delindiği preslerdeki hidrolik basıncı izler. Bir şekillendirme hatası nedeniyle bir aşırı basınç oluşursa, bu hemen tespit edilir ve kontrol cihazına bildirilir. Sezgisel olarak çalıştırılabilen sensörlerin PS + serisi yalnızca yüksek aşırı basınç direncine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda presleme tesislerindeki titreşimlere dayanabilir. Mekanik çalıştırma elemanlarının olmaması, IP6K6K, IP6K7 ve IP6K9K koruma sınıflarına olanak sağlar.

AVANTAJLARINIZ

  • Depolanan minimum / maksimum basınç değerlerini kullanarak proses analizi, duruş sürelerini azaltmaya yardımcı olur
  • Serbestçe dönebilen ekran ve üstten kurulum sayesinde esnek montaj
  • Karmaşık uygulamalara histerez ve filtre fonksiyonları ile optimum adaptasyon

  • PS + sensörleri, araç gövdesi preslerinin hidrolik basıncını ölçer

  • Alfanümerik çok renkli ekran, mükemmel görünürlük sunar.

  • Turck PS + basınç sensörleri sağlam ve kullanımı sezgiseldir

IO-Link ile Durum İzleme

Bir diğer özellik de makinenin arıza sürelerinin önlenmesine yardımcı olur: Kullanıcılar, IO-Link aracılığıyla minimum ve maksimum basınçları okuyabilir, herhangi bir arızayı tespit edebilir ve konuyla proaktif olarak ilgilenebilir. Bu işlev, dijital bir “uzun süreli depolama alanına sahip sürükleme işaretçisine” benzer ve makinelerin sürekli durum izlenmesinde kullanıcılara yardımcı olur.

Select Country

Turck worldwide

to top