VERİMLİ İNDÜKTİF PLAN

İsviçreli şirket Hanag Steriltechnik AG'nin sterilizasyon makinelerinde, Turck'ın İndüktif kaplin’i ile güç ve anahtarlama sinyallerini temassız olarak aktarıyor –IO-Link sayesinde ürünlerin ID‘si her bir kabın güvenilir tanımlanması için kullanılıyor.

İsviçreli şirket Hanag Steriltechnik AG'nin sterilizasyon makinelerinde, Turck'ın İndüktif kaplin’i ile güç ve anahtarlama sinyallerini temassız olarak aktarıyor –IO-Link sayesinde ürünlerin ID‘si her bir kabın güvenilir tanımlanması için kullanılıyor.

  • The stopper and cap processing machines of Swiss-based Hanag Steriltechnik AG are in demand worldwide

  • The BI6U-M12-IOL6X2 IO-Link sensor detects the correct position of the rotation unit via the switch lug

  • Eric Netzhammer

İsviçre şirketi Hanag Steriltechnik AG'nin ürün portföyünde ilaç endüstrisi için kapakların ve tıpaların üretimine yönelik makinalar bulunmaktadır. Her ürün farklı işlemler kullanılarak sterilize edilir  Bu yüzden işlem sırasında her kabın güvenilir şekilde tanımlanması gerektir.Soketli  bağlantıların daha önce uzun süre kullanıldığı yerlerde, şirket bugün temassız veri ve güç iletimine sahip bir çözüm kullanıyor. Bu, her kabı tanılamak ve kutuların aktarma istasyonlarındaki taşıma arabalarındaki doğru konumunu garantilemek için IO-Link sensörünün "uygulama özel etiketi" ile bir endüktif kuplanin kullanılmasını gerektirir.

İlaç üreticileri intravenöz infüzyonlar için çözeltilerini doldurduktan sonra üretimin son aşamasında ampullerin, kapakların ve tıkaçların sterilizasyonunu gerekir. Bu genellikle İsviçre'de bulunan bir şirket olan Hanag Steriltechnik AG'nin makineleri ile gerçekleştirilir. Şirket merkezi Oberwil'de olup ,fabrika ve gemi inşaatı alanındaki en önemli İsviçre’li tedarikçilerinden biridir. Hanag, Tampon ve kapak işleme makineleri sayesinde uluslararası alanda mükemmel bir üne kavuşmuştur. Şirket öncelikli olarak faaliyetlerini sterilizasyon uygulamaları alanında yoğunlaştırmaktadır. Avrupa farmasötik imalatçılarından kimlerin Hanag ürünlerini kullandığını görmek için Hanag'ın referans listesine kısaca bir göz atın,

Sterilizasyon işlemi

Kapak ve tıpa arıtma işlemi, yıkama, sterilizasyon, kurutma ve soğutma aşamalarını içerir. Ambalaj malzemesi taşıyıcılara doldurulur ve taşıyıcılar daha sonra farklı proses istasyonlarına akar. Kaplar, arabalarında taşınabilir ve döndürülebilir. Farmasötik üreticisi, farklı tıpa ve kapaklar türleri için farklı programlar uygular. Bu nedenle, müşteriler ayrı istasyonlarda taşıyıcıları tanımlama olanağı talep eder. Hanag daha önce bunu temaslı ürünler ve bcd kodlama ile çözmüştü.

Hanag Steriltechnik AG'nin CEO'su Eric Netzhammer ve ekibi, aktarma istasyonlarındaki taşıyıılarla temassız olarak bağlantı kurmak istedi. Bu, müşteriyi fişlere bağlı kalmaktan kurtarır. Turck İsviçre satış partnerlerinden Bachofen'in otomasyon danışmanlarıyla birlikte Netzhammer ve ekibi, temassız sinyal ve güç iletimi için farklı endüktif sistemleri kıyasladı. Netzhammer "Turck coupler sistemi bizim için en uygun çözüm olduğu tespit edildi." "Özellikle sıcaklığa bağlı değişkenlik  benzer ürünlerden daha az. Turck'ın NIC serisi bir kaplinleri  IO-Link arabirimi de sağlamaktadır. "

IO-Link üzerinden tanımlama

IO-Link standardı, her bir IO-Link cihazı için serbest bir metin alanı "uygulama özel etiketi" (UÖE) sunar. Bu aynı zamanda ayrı cihazları tanımlamak için de kullanılabilir. Böylece müşteri, ek bir RFID sistemi kullanmadan belirli istasyonlarda taşıyıcıları tespit edebilir. Üç kaldırma istasyonununda da kontrolör  doğru ambalaj malzemesinin yüklenip yüklenmediğini AUÖ aracılığıyla sorgular. Müşterinin S7-200 denetleyicisi, etiket içeriği çalıştırılacak formülasyona uygun oluncaya kadar işlemi etkinleştirmez.

IO-Link anahtarı çalışma hatalarını engeller

taşıyıcılar aktarıldığında, taşıma arabası, kaldırma kolonuna iki kılavuzla yerleştirilir. Bu, arabanın ve endüktif kuplörün doğru konumlanmasını sağlar. Ancak, arabadaki taşıyıcı döndürülebildiğinden, işlemden sonra kaldırma veya yeniden kullanım için doğru konumda bulunması sağlanmalıdır. Hanag bunun için, ürün doğru pozisyona ulaşıldığında Turck'ın endüktif IO-Link sensörü bir anahtarlama sinyalini tetikler

Kabın tanımlanmasından sonra, kabın kaldırma ünitesi veya kabin kaldırılması için arabanın doğru şekilde hizalanıp hizalanmadığına bakılmaktadır. "Bir müşteride, operatör doğru pozisyonu sağlamadığı için kaldırma kolu bile zarar gördü. Bu, operatörün kontrolü zorunlu olmasına ragmen oldu "diye belirtiyor Netzhammer. Diğer durumlarda, dönme konumu doğru şekilde ayarlanmadıysa, kabın arabada eğilmesi mümkündür. Günümüzde, kontrolör, bu pozisyon da doğru olana kadar kaldırma kolunu etkinleştirmiyor.

Artırılmış proses güvenliği

İşlemin güvenliği, dönüş pozisyonunun kontrolü ile daha da artırılmış ve tanımlama görevi, temassız indüktif kaplin ile daha basitçe uygulanmıştır.Bugün en basit ürünlere bile indirgenmiş kimliklendirme özellikleri  Akıllı sensör / aktüatör arabirimi IO-Link geliştirilirken ön görülmemişti .,Hanag artık fişli bağlnatılar veya RFID yoluyla ayrı bir tanımlama çözümü uygulamak zorunda değil.

Select Country

Turck worldwide

to top