Avantajlar

Makine ve sistemlerin artan kullanılabilirliği

  • Makinelerin ve sistemlerin durumunu sürekli olarak izlemek, kestirimci bakımın temelini oluşturur.
  • Etkili izleme sistemleri ve otomatik bildirimler, eşikler aşıldığında çalışanların daha hızlı yanıt vermesini sağlar.
  • Operatörler, teşhis verilerini kullanarak veya maksimum değerleri kaydederek belirli hata analizleri yapabilir.

Bakımın ekonomik verimliliğinin artırılması

  • Uzaktan izleme, varlık kontrollerini gerçekleştirme karmaşık ve hataya açık sürecin yerini alır.
  • Operatörler, belirli makinelerin durum verilerini kullanarak bakım çalışmalarını daha verimli bir şekilde planlayabilir.

Uygun iyileştirme

  • Durum izleme, kurulumu kolay sensörler ve pille çalışan kablosuz modüller kullanılarak gerçekleştirilir.
  • Durum izleme, gerektiğinde mevcut ağ mimarisine bakılmaksızın bağımsız bir sistem olarak çalışabilir

Select Country

Turck worldwide

to top