SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Endüstriyel sürdürülebilir için otomasyon

Endüstri için merkezi bir zorluk olarak sürdürülebilirlik

17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) ile sürdürülebilir bir toplum yaratmak için bir çerçeve oluşturmuştur. İş dünyası ve endüstri bu süreçte merkezi oyunculardır ve aktif olarak bu rolü şekillendirmektedir. CO2 içermeyen bir enerji tedariği ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı yoluyla kapalı döngü ekonomisi bu yolda önemli kilometre taşlarıdır.

Dijitalleşme ve otomasyon    

Enerji arzının ve endüstrinin dönüşümü, aşağıdaki dijitalleşme ve otomasyon sütunlarına dayanmaktadır. Bu, yalnızca yenilenebilir enerjilerde büyük bir genişlemeyi değil, aynı zamanda üretim, endüstri, mobilite ve inşaat sektörlerinin akıllı bir şekilde birleştirilmesini de gerektiriyor. Bu akıllı bağlantı ancak ağ bağlantılı sistemlerin, dijital bir altyapının ve otomasyonun kullanılmasıyla mümkündür. Tabii ki, dijital altyapının kendisi de enerji tüketimine katkıda bulunuyor, ancak bitkom araştırması "Dijitalleşmenin iklim etkileri" de dahil olmak üzere çalışmaların gösterdiği gibi, olumlu etkiler açıkça olumsuz etkilerden daha ağır basıyor.

Sustainability

Otomasyon enerji verimliliği sağlar 

Enerji sisteminin dönüşümü otomasyon teknolojisine bağlıdır. Ekonomide ve üretimde gelecekteki büyüme için iklim açısından tamamen nötr bir enerji arzı, ancak birincil enerji gereksinimleri azaltılacak şekilde verimlilik artırılırsa başarılı olabilir. Verimlilikteki bu artış, enerji akışlarının ve enerji gereksinimlerinin akıllı kontrolü yoluyla elde edilir.

Diagramm with yellow and red bars

Otomasyon her zaman verimliliği artırmaya odaklanmıştır. Bunun ana amacı şimdiye kadar daha yüksek çıktılar ve daha kısa üretim süreleri elde etmek olmuştur. Artan enerji verimliliği ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması artık eşit derecede önemli hedeflerdir. Bu gelişmenin pratik örnekleri, mal takibi ve sensör verilerinin yardımıyla planlamayı iyileştirerek atıl tesisi, gereksiz aydınlatmayı, bina ısınmasını veya lojistikteki boş çalışmaları azaltan otomasyon çözümleridir.

Otomasyon iyi çalışmayı sağlar

Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek, iyi çalışmayı da gerektirir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi SDG 8 bunu açıkça talep ediyor. Otomasyonun işleri tehlikeye atabileceği gerçeği defalarca dile getiriliyor. Bununla birlikte, son 150 yıldaki teknolojik ilerlemeye ve gelişmekte olan birçok ülkedeki mevcut gelişmelere bakarsak, otomasyonun insanları basit manuel işlerden kurtardığı açıkça görülüyor. Öte yandan, her zaman daha yüksek eğitim gereksinimleri olan işler yaratılmıştır. Otomasyon, birçok insanı tehlikeli, sağlıksız veya monoton görevlerden kurtarır. Böylece tatmin edici, nitelikli ve dolayısıyla daha iyi ücretli işler yapabilmek için daha kaliteli eğitim (SDG 4) oluşturur.

Select Country

Turck worldwide

to top