LEVHA KALINLIK ÖLÇÜMÜ

Turck RFID sistemi ve endüktif sensör, sac preslerde pres işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini sağlar.

Büyük metal preslerin düzgün çalışması için her zaman doğru aletlerin takılı olması gerekir. RFID kullanan otomatik tanımlama sistemi hataları önler. Turck'un RFID sistemi , gerekli çalışma mesafelerini ve yüksek koruma türlerini sağlarken, Turck'un endüktif sensörü, preste metal levhaların doğru konumlanmasını sağlar.

RFID ve endüktif sensör kombinasyonu, sorunsuz üretim iş akışını sağlar ve kestirimci bakım ile maliyetli arıza sürelerini önler. Hem okuma/yazma kafaları hem de endüktif sensörler aynı Turck I/O çözümüne entegre edilebilir.

Avantajlarınız

  • Turck RFID sistemi, doğru pres araçlarını net bir şekilde tanımlayarak üretimin durmasını önler
  • Endüktif sensörler, eklenen metal levhaların varlığını ve doğru konumlandırılmasını sağlar
  • Bu nedenle sistem çökmeleri ve aksama süreleri ortadan kalkar

  • Kalıp yüklenmiş bir metal presi

  • Çözüm varlık kontrolü ile kalıp tanımayı beraber sağlar

  • NIC endüktif kaplin

  • TBIL I/O adası

Select Country

Turck worldwide

to top