GİZLİLİK BEYANI

 

I.   Veri İşleme Hakkında Genel Bilgi

 

Verinizi nasıl topluyoruz?

Verilerinizi toplamak için metotlardan biri verilerinizi bizimle paylaşmanızdır. Örneğin, bu veri iletişim formuna girdiğiniz detayları, bize verdiğiniz kartvizitteki verileri veya bulutta kaydedilen verileri kapsayabilir.

Diğer veri internet sitemizi ziyaret ettiğinizde IT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak toplanmaktadır. Bu öncelikle teknik veridir (örn. Internet tarayıcınız, işletim sistemi veya sayfayı görüntülediğiniz zaman). Bu veri siz sayfamızı ziyaret eder etmez otomatik olarak toplanır.

Hangi amaçla verilerinizi kullanıyoruz?

Verilerin bazıları, internet sitemizin herhangi bir hata olmadan görüntülenebildiğini sağlamak için toplanmaktadır. Diğer veriler kullanım davranışınızı analiz etmek veya bulut bazlı hizmetleri sağlamak için kullanılabilir.

Verilerinize ilişkin olarak hangi haklara sahipsiniz?

Saklı kişisel verinizin menşei, alıcısı ve amacı hakkında herhangi bir ek ücret olmadan herhangi bir zaman bilgi alma hakkına sahipsiniz. Bu verilerin düzeltilmesi, bloke edilmesi veya silinmesi hakkına da sahipsiniz. Yukarıda belirtilen adresi kullanarak herhangi bir zaman bize ulaşabilirsiniz ve veri koruması hakkındaki sorularını tartışabilirsiniz ve bunu talep etmek yasal hakkınız. Yetkili denetim makamına da şikayette bulunabilirsiniz.

 

1.   Kişisel Verinin İşlenmesinin Kapsamı

 

Fonksiyonel bir websitesi sağlamak ve içerik ve hizmetlerimizi sunmak için gerektiği sürece kullanıcılarımıza ait kişisel verileri işliyoruz. Kullanıcılarımızın kişisel verileri sadece kullanıcının onayı alındıktan sonra düzenli olarak işlenmektedir. Yasa izin verdiğinde bu veri işlendiği ve meşru nedenler için önceden onayın alınamadığı durumlarda bir istisna uygulanmaktadır.

 

2.   Kişisel Verilerin İşlenmesi için Yasal Dayanak

 

İşlemek üzere kişisel verileri toplamaya dayalı olarak verilerin onayını aldığımız zaman AB Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) Madde 6(1)(a) yasal dayanak olarak uygulanır.

Sözleşme tarafının veri konusu oldupu sözleşmeyi doldururken gerekli olan kişisel veriyi işlerken GDPR Madde 6(1)(b) yasal dayanak olarak uygulanır. Bu ayrıca sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için gerekli olan işleme faaliyetlerine de uygulanır.

Kişisel verileri işlerken şirketimizin tabi olduğu yasal bir zorunluluğu yerine getirmek için GDPR Madde 6(1)(a) yasal dayanak olarak uygulanır.

Şirketimizin veya üçüncü tarafın meşru menfaatini, bu meşru menfaati geçersiz kılmayan verinin çıkarları, temel hakları ve özgürlüklerini korumak için gerekli olduğunda verilerin işlenmesi için GDPR Madde 6(1)(f) yasal dayanak olarak uygulanır.

 

3.   Veriyi Silme ve Saklama Süresi

 

Veri saklama amacı gerçekleştirilir gerçekleştirilmez veri sahibinin kişisel verisi silinir veya bloke edilir. Ek olarak, denetleyicinin tabi olduğu Birlik düzenlemeleri, yasalar veya diğer hükümlerde Avrupa veya ulusal yasa koyucular tarafından veri saklamaya izin verilirse veri saklanabilir. Sözleşmenin sonuçlanması veya karşılanmasına izin vermek için verinin saklanmasının devam etmesine ihtiyaç olmadıkça yukarıda belirtilen standartlar tarafından saptanan saklama süresi dolsa bile veri bloke olabilir veya silinebilir.

 

4.   Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Eğer müşterilerimizden biriyseniz, normal temas noktamıza bağlı olarak aşağıdaki kişisel verileri düzenli olarak işliyoruz. Bu veriler tarafımızdan özellikle iş amacıyla işlenmektedir:

(1)   Soyadı

(2)   Adı

(3)   Şirket Adresi

(4)   Fatura Adresi

(5)   Teslimat Adresi

(6)   Telefon Numarası

(7)   Faks Numarası

(8)   Cep Telefonu Numarası (opsiyonel)

(9)   Email adresi

(10)   İşletme Banka Detayları (sadece geri ödeme durumunda)

Bu verilerin hepsi sizinle iletişime geçebilmek ve fiyat teklifleri ve siparişleri doğru bir şekilde işleyebilmek için gereklidir. GDPR Madde 6(1)(b) bu faaliyetler için yasal dayanak oluşturmaktadır.

Üçüncü taraflara iletilen veriler sadece vergi danışmanımız aracılığıyla işlenmesi için Alman Vergi Dairesi’ne transfer edilen faturalar ve ilgili olduğu yerde irsaliyeler gibi belgeler ile ilgilidir. Bu belgeler genellikle şirket adı (şahıs şirketleri olması durumunda) dışında herhangi bir kişisel veri içermez. Ancak, bu belgeler içerisinde iletişime geçilecek ortakların veya şirket sahiplerinin adları ve soyadları yer alabilir.

Veriler üçüncü ülkelere transfer edilmez.

İş ilişkisi devam ettiği müddetçe bu ana veriler IT sistemlerimizde saklanır ve veriyi saklamak için meşru yasal sebep var. Verinin belirli kullanımı için uygulanan saklama dönemi ile uyumlu olarak müşteri verisi silinir. Eğer veri sahibi verilerinin silinmesini veya bloke edilmesini isterse, verileri hemen bloke edilir ve yasal saklama süresi sona erdikten sonra silinir. Verinin saklanması için herhangi bir neden yoksa veri silinir.

 

5.   Tedarikçilere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Eğer tedarikçilerimizden biriyseniz, normal iletişim noktamıza ait aşağıdaki kişisel verileri düzenli olarak işleriz. Bu veriler tarafmızdan özellikle iş amacıyla işlenmektedir:

(1)   Soyadı

(2)   Ad

(3)   Şirket Adresi

(4)   Fatura Adresi

(5)   Teslimat Adresi

(6)   Telefon Numarası

(7)   Faks Numarası

(8)   Cep Telefonu Numarası (opsiyonel)

(9)   Email Adresi

(10)   İşletme Banka Detayları

Bu verilerin hepsi sizinle iletişime geçebilmek ve fiyat teklifleri ve siparişleri doğru bir şekilde işleyebilmek için gereklidir. GDPR Madde 6(1)(b) bu faaliyetler için yasal dayanak oluşturmaktadır.

Üçüncü taraflara iletilen veriler sadece vergi danışmanımız aracılığıyla işlenmesi için Alman Vergi Dairesi’ne transfer edilen faturalar ve ilgili olduğu yerde irsaliyeler gibi belgeler ile ilgilidir. Bu belgeler genellikle şirket adı (şahıs şirketleri olması durumunda) dışında herhangi bir kişisel veri içermez. Ancak, bu belgeler içerisinde iletişime geçilecek ortakların veya şirket sahiplerinin adları ve soyadları yer alabilir.

Veriler üçüncü ülkelere transfer edilmez.

İş ilişkisi devam ettiği müddetçe bu ana veriler IT sistemlerimizde saklanır ve veriyi saklamak için meşru yasal sebep var. Verinin belirli kullanımı için uygulanan saklama dönemi ile uyumlu olarak müşteri verisi silinir. Eğer veri sahibi verilerinin silinmesini veya bloke edilmesini isterse, verileri hemen bloke edilir ve yasal saklama süresi sona erdikten sonra silinir. Verinin saklanması için herhangi bir neden yoksa veri silinir.

 

II.   Günlük Dosyalarının Oluşumu ve İnternet Sitesi Hükmü

 

1.   Veri İşleme Tanımı ve Kapsamı

 

İnternet sitemizi her ziyaret ettiğinizde, sistemimiz internet sitesine erişen bilgisayardaki sistemden verileri ve bilgiyi otomatik olarak toplar.

Aşağıdaki veriler toplanmaktadır:

(1)   Tarayıcı türü, kullanımdaki versiyon, kullanımdaki dil hakkında bilgi

(2)   Cihaz türü ve kullanımdaki çözünürlük hakkında bilgi

(3)   Kullancının işletim sistemi

(4)   Kullanıcının internet servis sağlayıcısı

(5)   Kullanıcının IP adresi

(6)   Kullanıcının yeri

(7)   Erişim tarihi, zamanı ve süresi

(8)   Erişim zamanında sayfa görüntüleri

(9)   İnternet sitemize erişen kullanıcının sisteminden internet siteleri

(10)   İnternet sitemiz aracılığıyla kullanıcının sisteminden erişilen internet siteleri

Veriler, sistemimizde günlük dosyalarında da saklanmaktadır. Bu veriler, kullanıcıya ait diğer kişisel verilerin yanı sıra saklanmamaktadır.

 

2.   Verinin İşlenmesi için Yasal Dayanak

 

Geçici olarak verileri ve günlük dosyalarının saklanması için Madde 6(1)(f) yasal dayanak oluşturmaktadır.

 

3.   Veri İşlenmesinin Amacı

 

Sistem tarafından kullanıcının IP adresinin geçici olarak saklanması kullanıcının bilgisayarından internet sitesine erişime izin verilmesi için gereklidir. Bu amaçla, kullanıcının IP adresi oturum süresi boyunca saklanmalıdır.

İnternet sitesinin işlevselliğini garantilemek için veriler günlük dosyalarında saklanmaktadır. Ek olarak, internet sitesini en iyi hale getirmek için ve bilgi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için veriler bize yardımcı olmaktadır. Pazarlama amaçları için verilerin analizi bu senaryoda yer almamaktadır.

Bu amaçlarla, verilerin işlenmesindeki meşru menfaatimiz de GDPR Madde 6(1)(f)’ye dayanmaktadır.

 

4.   Saklama Süresi

 

Toplandığı amacı karşılamak için gereği kalmadığı zaman veriler silinmektedir. İnternet sitesinin ihtiyacını karşılamak amacıyla veri toplanması durumunda, ilgili oturum bittiğinde durum böyledir.

Bu noktanın ötesinde saklama olasıdır. Bu durumda, kullanıcının IP adresleri silinir veya anonimleştirilir ki böylece erişim sağlayan müşteriyi tanımlamak için kullanılması artık mümkün olmaz.

 

5.   İtiraz Etme ve Düzeltme Hakkı

 

İnternet sitesinin ihtiyacını karşılamak amacıyla verilerin toplanması ve bu verileri günlük dosyalarında saklamak internet sitemizin işletilmesi için zorunludur. Bu nedenle, kullanıcının itiraz hakkı yoktur.

 

III.   Çerezlerin Kullanımı

 

1.   Veri İşlemenin Tanımı ve Kapsamı

 

İnternet sitemiz çerezler kullanmaktadır. Çerezler, internet tarayıcısında veya internet tarayıcısının yanında kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir internet sitesine ulaştığında bir çerez kullanıcının işletim sisteminde saklanabilir. Bu çerez, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde tarayıcının tek kimlik saptamasına izin veren bir ayırt edici karakter dizgisi içermektedir.

Çerezleri internet sitemizin daha kullanıcı dostu hale gelmesi için kullanıyoruz. İnternet sitemizin bazı elementleri, kullanıcı başka bir sayfaya geçtikten sonra bile tarayıcıya erişimin tanımlanabilir olmasını gerektirir.

Aşağıdaki veriler çerezlerde saklanır ve iletilir:

(1)   Dil ayarları

(2)   Giriş bilgisi

(3)   Oturum kimliği

Çerezleri ayrıca kullanıcının gezinme davranışını analiz etmek için de internet sitemizde kullanıyoruz.

Bu formatta, aşağıdaki veriler iletilebilir:

(1)   Girilen arama terimleri

(2)   Sayfa görüntülemelerinin sıklığı

(3)   İnternet sitesi özelliklerinin kullanımı

(4)   Ürün karşılaştırmaları için girilen ürünler

(5)   İnternet sitesi navigasyonu (sayfalama ve filtreleme)

(6)   Ekran boyutu

(7)   Cihaz türü

(8)   Tarayıcı

(9)   Yer (sadece ülke)

Bu formatta toplanan kullanıcı verileri, teknik önlemler aracılığıyla anonimleştirilmektedir. Erişim sağlayan kullanıcıyı tanımlayan veriyi kullanmak dolayısıyla artık mümkün değil. Veriler kullanıcının diğer kişisel verilerinin yanı sıra saklanmamaktadır.

İnternet sitemize erişildiğinde, bir bilgi afişi aracılığıyla kullanıcılar bu Gizlilik Politikası’na atfedilen ve analiz amaçları için çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirilmektedir. Bu senaryoda, kullanıcılar tarayıcı ayarlarında saklı çerezleri önleyebilecekleri hakkında da bilgilendirilmektedir.

Kullandığımız analiz aletleri hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki açıklamalarda ve linklerde mevcuttur:

 

Google Analytics:

Bu internet sitesi Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir internet analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, bilgisayarınızda saklı olaran “çerezleri” – metin dosyalarını kullanmaktadır ve internet sitesi kullanımının analizine imkan tanır. Bu internet sitesini kullanmanızla ilgili olan çerez tarafından üretilen bilgi genellikle ABD’deki Google sunucusuna gönderilmektedir ve orada saklanmaktadır. Ancak, bu internet sitesindeki IP anonimleştirmesi aktifleştirildiyse, Avrupa Birlliği üye devletleri veya Avrupa Ekonomik Alanı’nda Antlaşma’nın diğer taraflarında Google tarafından ilk iş sizin IP adresiniz kısaltılacaktır. Sadece istisnai durumlarda tüm IP adresi ABD’deki Google sunucusuna transfer edilir ve orada kısaltılır. Bu internet sitesinin işletmeni adına, Google internet sitesini kullanımınızı analiz etmek, internet sitesi faaliyetleri hakkında raporlar derlemek ve internet sitesi ve internet kullanımına ilişkin diğer hizmetler ile site işletmeni bulmak için bu bilgiyi kullanır. Google Analytics’in parçası olarak tarayıcınız tarafından gönderilen IP adresi diğer Google verileri ile birleştirilmeyecektir. Tarayıcı yazılımınızda ilgili ayarları seçerek çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını önleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu internet sitesinin bazı parçalarının tüm işlevselliğini kaybedebileceğini belirtmek isteriz. Çerezlerin oluşturduğu ve https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de linkinde yer alan tarayıcı eklentisi yüklerken ve kurarken internet sitesini kullanımınıza (IP adresiniz de dahil)  ilişkin olan ve çerez tarafından oluşturulan verilerin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini de önleyebilirsiniz.

 

Hotjar:

Bu internet sitesindeki teklifi en uygun hale getirmek için ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için Hotjar’ı kullanırız. Hotjar teknolojisini kullanarak kulanıcıların deneyimlerini (örn. Kullanıcılar hangi sayfalarda ne kadar zaman geçiriyor, hangi linklere tıklıyorlar, neleri seviyorlar neleri sevmiyorlar vs.) daha iyi anlarız ve bu bilgi kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimlerle önerimizi hizaya sokmamıza yardımcı olur. Hotjar, kullanıcılarımız ve cihazlarının hareketleri ((sadece anonimleştirilmiş formatta toplanan ve saklanan) özellikle cihazın IP adresi), ekran boyutu, cihaz türü (tek cihaz tanımlayıcıları), kullanımdaki tarayıcı bilgisi, yer (sadece ülke), internet sitemizi görüntülerken tercih edilen dil) hakkında bilgi toplamak için çerezler ve diğer teknolojileri kullanır. Hotjar, anonimleştirilmiş kullanıcı profilinde bu bilgiyi saklar. Bireysel kullanıcıları tanımlamak için bilgi Hotjar tarafından veya bizim tarafımızdan kullanılmamaktadır ve bireysel kullanıcılar hakkında diğer verilerle bağlantı kurmaz. Burada Hotjar Gizlilik Politikası’nda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Hotjar’ın internet sitemize yaptığınız ziyaret hakkında kullanıcı profilini ve bilgiyi saklamasına ve bu çekilme linkine tıklıyarak diğer internet sitelerinde oluşan Hotjar takip çerezlerinin oluşumuna itiraz edebilirsiniz.

 

Bing Ads Dönüşüm Takibi:

Çevrimiçi hizmetlerimiz de Microsoft’un (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD) dönüşüm takibini kullanmaktadır. Bu çözümün parçası olarak Microsoft Bing Ads, bir Microsoft Bing reklamı aracılığıyla internet sitemize ulaştığınızda bilgisayarınızdaki bir çerezi saklar. Bu Microsoft Bing ve bize reklama tıklayan birinin internet sitemize yönlendirildiğini ve önceden belirlenmiş hedef sayfaya (bir dönüşüm sayfası) ulaştığını saptamamıza izin vermektedir. Bu çözümle sadece bir Bing reklamına tıklayan ve daha sonra dönüşüm sayfasına yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğreniş oluyoruz. Kullanıcının kimliğine ilişkin hiçbir kişisel bilgi bildirilmemiştir. Bu takip prosedürüne tabi olmak istemiyorsanız, tarayıcı yazılımınızda ilgili ayarlamayı seçerek gerekli çerezin bilgisayarınızda saklanmasın önleyebilirsiniz. Bu genellikle çerezlerin otomatik oluşumunu ortadan kaldırır. Microsoft Bing tarafından çerezlerin kullanımı ve veri koruması hakkında daha fazla bilgi Microsoft’un internet sayfasında bulunabilir: privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

Google Ads:

Bu internet sitesinde entegre Google Ads’e sahibiz. Google Ads, reklamcılara hem Google arama motoru sonuçları hem Google reklam ağında reklamları oynatabilmelerine izin veren bir çevrimiçin reklam hizmetidir. Google Reklamları, kullanıcının arama motorunu kullanarak anahtar kelimelerle alakalı bir arama sonucu alması şartıyla reklamcının Google’ın arama motoru sonuçlarında bir reklam göstermesini istemek için belirli bir anahtar kelime belirlemesine izin verir. Google reklam ağında, otomatik bir algoritma aracılığıyla ve halihazırda anahtar kelimeler ile uyumlu olarak reklamlar ilgili internet sitelerine dağıtılmaktadır. Üçüncü taraf şirketleri tarafından işletilen internet sitelerinde ve Google arama motorundan gelen arama motoru sonuçlarında ilgi alanına dayalı reklamcılık göstererek ve internet sitemizde üçüncü taraf reklamcılık göstererek internet sitemizi tanıtmak için Google Ads’i kullanıyoruz. Bir veri sahibi bir Google reklamı aracılığıyla internet sitemize eriştiğinde söz konusu kullanıcının IT sisteminde bir “dönüşüm çerezi” Google tarafından saklanır. Dönüşüm çerezi otuz günden sonra geçersiz hale gelir ve veri sahibinin kimliğini saptamayı etkin hale getirmesi için tasarlanmamıştır. Dönüşüm çerezi hâlâ etkinken kullanıcının çevrimiçi mağaza sisteminin alışveriş sepeti gibi belirli alt sayfalara erişip erişmediğini takip etmek için kullanılır. Dönüşüm çerezi, Googleın ve bizim, internet sitemize bir Google Ads reklamıyla erişen bir veri konusunun bir satış oluşturup oluşturmadığını, yani bir satın alma işleminin tamamlandığını veya iptal edildiğini takip etmemizi sağlar.

Dönüşüm çerezi toplanarak kullanılan veri ve bilgi internet sitemiz için trafik istatistiklerini derlemek için Google tarafından kullanılmaktadır. Bu trafik istatistikleri Google Ads reklamları aracılığıyla internet sitemize erişen kullanılacıların toplam sayısını belirlemek için tarafımızdan da kullanılmaktadır, böylelikle ilgili Google Ads reklamlarının başarısını veya başarısızlığını değerlendirebilir ve gelecek için Googla Ads reklamlarını en uygun hale getirebiliriz. Google Ads’i kullanan şirketimiz veya herhangi bir reklamcı hangi veri sahibinin tanımlandığına dair Google’dan bilgi alamaz.

Dönüşüm çerezleri veri sahibi tarafından ziyaret edilen internet siteleri gibi kişisel bilgiyi saklamak için kullanılır. Dolayısıyla, internet sitemize her ziyaret, veri sahibi tarafomdam kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil, işlenmektedir. Google Ireland Limited (kayıt numarası: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda verinizi işlemekten ve uygulanabilir veri koruma kanunları ile uyumlu hale getirmekle sorumlu olan Google’a üye bir şirkettir.

Yukarıda açıklandığı gibi herhangi bir zaman internet tarayıcınızın ayarlamalarını yaparak ve dolayısıyla çerezlerin saklanmasını kalıcı olarak engelleyerek çerezlerin internet sitemizde oluşturulmasını engelleyebilirsiniz. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek Google’ın IT sistemindeki dönüşüm çerezini saklamasına engel olur. Ek olarak, Google Ads tarafından halihazırda saklanmış olan bir çerez hrehangi bir zaman internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları kullanılarak silinebilir.

Dahası, Google’dan internet bazlı reklamları çekme opsiyonunuz var. Bunu yapmak için, https://adssettings.google.com linkine ulaşmak için internet tarayıcınızı kullanın ve gerektiği gibi ayarlarınızı yapılandırın.

https://policies.google.com/privacy?hl=en adresinde Google’da uygulanabilen veri koruma hükümlerine ve daha fazla bilgiye erişilebilir.

 

ClickDimensions:

İletişim formları ve emailer aracılığıyla sunulan soruları yönetmek için ClickDimensions’I kullanırız. Daha fazla bilgi için “İletişim Formları, Email ile İletişim, Ürün Kayıt ve Ürün İadeleri” başlıklı V. bölüme bakınız.

 

2.   Veri İşleme için Yasal Dayanak

 

Çerezleri kullanarak kişisel veriyi işlemek için GDPR Madde 6(1)(f) yasal dayanak oluşturur.

Kullanıcının onayı alındıktan sonra analiz amacıyla çerezleri kullanarak kişisel veriyi işlemek için GDPR Madde 6(1)(a) yasal dayanaktır.

 

3.   Veri İşlemenin Amacı

 

Teknik olarak gerekli çerezleri kullanmanın amacı internet sitelerinde dolaşmayı kullanıcılar için daha kolay hale getirmektir. İnternet sitemizin bazı özellikleri çerezlerin kullanımı olmadan önerilmez. Bu durumlarda, kullanıcı başka bir sayfaya gittikten sonra tarayıcının tekrar tanımlanması için de gereklidir.

Çerezlere aşağıdaki uygulamaları kullanmak için ihtiyaç duyarız:

(1)   Dil ayarlarını aktarma

(2)   Arama terimlerini kaydetme

(3)   Ürün karşılaştırmaları

(4)   İnternet sitesi gezintisi

(5)   Takip etme aletleri — kullanım kolaylığını en iyi hale getirmek için

(6)   İnternet sitesinin teknik özelliğini garantilemek

Teknik olarak gerekli çerezlerle elde edilen kullanıcı verisi kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmamaktadır.

Analiz çerezleri internet sitemizin ve içeriklerinin kalitesini geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Analiz çerezlerini kullanırken internet sitesini nasıl kullanıcağımızı öğreniriz ve dolayısıyla önerimizi sürekli en iyi hale getirebiliriz.

Bu amaçlarla, kişisel verileri işlemedeki meşru menfaatimiz de GDPR Madde 6(1)(f)’ye dayanmaktadır.

 

4. Saklama Süresi ve İtiraz Etme ve Düzeltme Hakkı

 

Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanmaktadır ve buradan internet sitemize aktarılmaktadır. Sonuç olarak, kullanıcı olarak çerezlerin kullanımında tam bir kontrole de sahipsiniz. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmek çerezlerin aktarımını devre dışı bırakmanıza veya kısıtlamanıza izin verir. Halihazırda saklanan çerezler herhangi bir zaman silinebilir. Bu işlemi otomatikleştirmek de mümkün. Eğer çerezler bizim sitemiz için devre dışı bırakılırsa internet sitesinin bütün fonksiyonlarını artık kullanmak mümkün olmayabilir.

 

IV. Sosyal medya


1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
Şirket olarak çeşitli sosyal medya platformlarında iş profilleri işletiyoruz. Bu profillerin çalıştırılması sonucunda, platform operatörleri tarafından istatistiksel veriler toplanır ve değerlendirme şeklinde tarafımıza sunulur. Şirketimizin kendi kullanım profilleri, sosyal medya sayfalarımızı ziyaret eden kullanıcılarla ilgili çeşitli türlerdeki kişisel verilere de erişmemizi sağlar. Bu verileri saklamıyoruz.
Bu veriler şunlar olabilir:

(1) Kullanıcı adı; soyad ad

(2) İş unvanı

(3) İşveren, sektör

(4) Profil resmi

Sanat uyarınca. 26 GDPR, biz - profil operatörü olarak - ve sosyal medya platformlarının operatörleri, veri işleme amacına birlikte karar verdiğimiz için veri sorumlusu olarak kabul edilir.
Kişisel verileriniz bu sosyal medya platformlarının operatörleri tarafından da işlenmektedir. Bu işleme faaliyetlerinin kapsamı, sosyal medya platformunun ilgili genel hüküm ve koşullarının yanı sıra ilgili veri koruma düzenlemelerine bağlıdır. Şirket olarak bu veri işleme faaliyetleri üzerinde yalnızca sınırlı etkimiz bulunmaktadır.
Bir sosyal medya platformu kullanmak istemiyorsanız, web sitemiz üzerinden de bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, sosyal medya platformları tarafından gerçekleştirilen veri işleme hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki bağlantıları kullanın.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube: https://policies.google.com/privacy
Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Kununu: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
2. Veri işlemenin yasal dayanağı
Veri işleme, GDPR Madde 6(1)(f) uyarınca şirketimizin öncelikli meşru menfaatine dayanmaktadır.

3. Amaç
Çevrimiçi kullanıcıları şirketimiz ve sunduğumuz ürünler hakkında bilgilendirmek için sosyal medya platformlarını kullanıyoruz. Platformlar, bir müşteri veya ilgili taraf olarak sizin pazardaki varlığımız hakkında nasıl bir izlenime sahip olduğunuzu anlama fırsatı vererek şirketimizi ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmemizi sağlar.
Ayrıca, bu platformlar bize kolayca soru sormanın ve anında yanıt almanın hızlı bir yolunu sunar.

V.   Haber Bülteni

 

1.   Veri İşlemenin Tanımı ve Kapsamı

 

İnternet sitemizdeki ücretsiz haber bültenine abone olma seçeneği var. Haber bülteni için kayıt olduğunuzda giriş ekranındaki veri bize gönderilir. Bu verinin kapsamı:

(1)   Unvan

(2)   Ad

(3)   Soyadı

(4)   Email adresş

Aşağıdaki veriler de kayıt esnasında toplanmaktadır:

(1)   Erişim sağlanan bilgisayarın IP adresi

(2)   Kayıt tarihi ve zamanı

(3)   Ülke

(4)   Dil

Kayıt işleminin bir parçası olarak işlenmekte olan veriniz için onayınız alınmaktadır ve bu Gizlilik Politikası’na yönlendirilirsiniz.

Haber bülteni gönderme amacıyla veri işlendiğinde üçüncü taraflara herhangi bir veri iletilmemektedir. Veri sadece haber bülteni göndermek için kullanılmaktadır.

 

2.   Veri İşlemek İçin Yasal Dayanak

 

Kullanıcının onayı alındıktan sonra haber bülteni için kaydı müteakiben veri işlenmesi için GDPR Madde 6(1)(1) yasal dayanak oluşturmaktadır.

 

3.   Veri İşlemenin Amacı

 

Kullanıcının email adresi haber bültenini göndermek için alınır.

Kayıt işlemi sırasında kişisel verilerin toplanmasının amacı kullanımdaki email adresinin veya hizmetin suistimal edilmesinin önlenmesidir.

 

4.   Saklama Süresi

 

Herhangi bir yasal zorunluluğa (örn. mevcut tedarik ilişkileri) bağlı olarak veriyi tutmak için yetkili olmadıkça veya zorunlu olmadıkça toplandığı amacı karşılamak için daha fazla gerek kalmadıkça veri silinir. Haber bültenine abonelik aktif olduğu müddetçe kullanıcının email adresi saklanır.

Kayıt işlemi süresince toplamam diğer kişisel verile email adresi ile birlikte silinir.

 

5. Düzeltme ve İtiraz Etme Hakkı

 

Haber bültenine abonelik herhangi bir zaman ilgili kullanıcı tarafından iptal edilebilir. Bu amaçla her bir haber bülteninde uygun bir link mevcuttur.

Bu link, ayrıca kayıt esnasında toplanan kişisel verilerin saklanması için kullanıcının onayını çekmesi için de kullanılabilir.

 

VI.   İletişim Formları, Email ile Temas, Ürün Kaydı ve Ürün İadeleri

 

1.   Veri İşleme Tanımı ve Kapsamı

 

Elektronik olarak bizimle iletişim için formlar internet sitesinde mevcuttur. Eğer bir kullanıcı bu formları kullanırsa, giriş ekranına girilen veirlen bize gönderilir ve saklanır. Bu veriler aşağıdakileri içerir:

(1)   Hitap

(2)   Unvan

(3)   Ad

(4)   Soyadı

(5)   Email adresi

(6)   Şirket

(7)   Ev numarası ve sokak

(8)   Ek adres detayları

(9)   Şehir

(10)   Eyalet

(11)   Posta kodu

(12)   Ülke

(13)   Telefon Numarası

(14)   Sorunuz

(15)   Şirket

Mesaj sunulduğunda aşağıdaki veri de saklanır:

(1)   Kayıt zamanı ve tarihi

Sunum işleminin bir parçası olarak işlenen verinize onayınız alınmaktadır ve Gizlilik Politikası’na yönlendirilirsiniz.

Alternatif olarak, kullanıcılar email adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının kişisel verisi saklanan email ile aktarılmaktadır.

Bu senaryoda üçüncü taraflara herhangi bir veri sunulmamaktadır. Veri özellikle konuşmanın işlenmesi için kullanılmaktadır.

Bu hizmeti uygulamak için ClickDimensions isimli bir araç kullanmaktayız. Kullandığımız araçlar hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki açıklamalar ve linkler mevcuttur:

 

ClickDimensions:

İnternet sitelerimizde ziyaretçi hareketlerini takip etmek için belirli bilgileri otomatik olarak topluyoruz. Bu bilgileri internet sitelerimizin içeriklerini geliştirmek ve kuruluşumuz ve internet sitemiz hakkında ziyaretçilerimize daha iyi sunum yapmak için kullanıyoruz. Bu bilgi bir birey olarak veya isim, unvan, şirket adı, görev, uzmanlık, posta adresi, telefon numarası veya email adresi de dahil tanılabilir kişi olarak tanımlamak için detayları kapsayabilir. Özel kimliğinizi ifşa etmeyen veya tarayıcı ve cihaz bilgisi, çerezler yoluyla toplanan bilgi, piksel etiketleri ve diğer teknolojiler, demografik bilgi gibi tanılabilir kişi olarak doğrudan belirtmeyen bilgileri de topluyoruz. Bu bilgileri veya sizin paylaştığınız bilgileri hizmetimizin hükmü gereğince gerekli olmadıkça Genel Şartlar ve Koşullar’da belirtilmedikçe hiçbir zaman üçün taraflarla paylaşmayız.

İnternet sitemizdeki çevrimiçi formu tamamlarsanız verileriniz CRM sistemimizde saklanır ve internet sitemizi ziuaret etmeden önceki gezinme faaliyetleriniz hakkında biraz daha bilgi ilgi alanlarınızı tespit etmek amacıyla saklı tutulabilir. Bu bilgileri sizinle iletişime geçmek için ve internet sitemiz geliştirmek için kullanabiliriz. Ancak, aşağıda belirtildiği gibi gizlilik modunu kullanırsanız, önceki faaliyetlerinizi bize temin etmeden önce siz bizim bilgilerinizi sunabilirsiniz. Kişisel verilerinize ulaşmamızı istemiyorsanız, bu internet sitesi üzerindeki hiçnir çevrimiçi formu tamamlamayın.

Pazarlama emaillerini almak için email adresinizi ve onayınızı sunarsanız, emailin açılıp açılmadığı ve hangi linklere tıklandığı hakında bazı bilgiler toplanmaktadır. Bu bilgi email kampanyası ile bağlılığı ve başarıyı analiz etmek için kullanılmaktadır.

Bu emaillerdeki linklerden birine tıklamak kişisel olarak internet sitemizde tanımlanmanıza neden olabilir ve internet sitemizde daha önceki göz atma geçmişiniz hakkında bazı bilgilerin çalışanlarımıza ulaşır böylelikle sizinle daha etkili etkileşim halinde oluruz ve internet sitemizi geliştiririz. Eğer takip edilmek istemiyorsanız, emaillerimizden aboneliği iptal edebilirsiniz veya takibi engellemek için gizlilik modunu kullanabilirsiniz.

ClickDimensions, diğer internet siteleri ile bize sağladığınız bilgileri değiştirmeyi kapsayan ziyaretçileri tanımlama için teknolojiyi hiç kullanmaz. ClickDimensions, bilgisayarınızdaki yerel paylaşımlı nesnelerdeki herhangi bir bilgiyi saklamaz (örn. “Flaş Çerezler”I hiç kullanmayız).

Bu internet sitesinin tarayıcınıza ve çerez yerleştirmesini ve faaliyetlerimizi takip etmesini istemiyorsanız, internet sitesinden ayrılabilirsiniz veya internet tarayıcınızdaki gizlilik moduyla internet sitesini görüntüleyebilirsiniz. Gizlilik modunun nasıl kullanılacağını öğrenmek için kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Microsoft Edge’de InPrivate modu

Google Chrome’da Incognito modu

Mozilla Firefox’da özel görüntüleme modu

Apple Safari’de özel görüntüleme modu

Daha fazla bilgi için: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy/

 

2.   Veri İşleme İçin Yasal Dayanak

 

Kullanıcının onayı alındıktan sonra veri işlemek için GDPR Madde 6(1)(a) yasal dayanak oluşturur.

Email gönderildiğinde iletilen verinin işlenmesi için GDPR Madde 6(1)(f) yasal dayanak oluşturur. Email ile iletişim amacı sözleşmeyi sonlandırırsa GDPR Madde 6(1)(b) yasal dayanak oluşturur.

 

3.   Veri İşlemenin Amacı

 

Sadece sorunuzun işlenmesi amacıyla giriş ekranından kişisel veriyi işleriz. Email ile iletişimden veriyi işlemek için de meşru menfaat gereklidir.

Email gönderildiğinde işlenen diğer kişisel veriler hatalı kullanılan formları engellemek ve bilgi sistemimizin güvenliği için kullanılmaktadır.

 

4.   Saklama Süresi

 

Toplandığı amacı karşıladıktan sonra daha fazla gerekli olmayan veri silinir. Email ile gönderilen veriler ve formların giriş ekranlarından alınan kişisel veriler için bu kullanıcı ile ilgili görüşme bittikten sonra gerçekleşir. Görüşme, şartlar ilgili sorunun tamamen çözüldüğünü açıkça gösterdiğinde tamamlanmış sayılır.

 

5.   İtiraz Etme ve Düzeltme Hakkı

 

Kullanıcı kişisel verilerin işlenmesine dair onayını istediği zaman çekme opsiyonuna sahiptir. Eğer kullanıcı bizimle email yoluyla iletişime geçerse, herhangi bir zaman kişisel verilerinin korunmasına itiraz edebilir. Bu senaryoda görüşme daha fazla devam etmez.

Dolayısıyla görüşme sırasında saklanan tüm kişisel veriler silinir.

 

VII.   Kartvizitler Temin Ederek İletişim

 

1.   Veri İşlemenin Tanımı ve Kapsamı

 

Bize kartvizit vererek iletişim kurma olasılığı vardır. Kartta yer alan veriler tarafımızca işlenecektir. Aşağıdaki veriler işlenir:

(1)   Hitap

(2)   Unvan

(3)   Ad

(4)   Soyadı

(5)   Email adresi

(6)   Şirket

(7)   Adres

(8)   Ülke

(9)   Telefon Numarası

İletişim, temin edilen veriler kullanılarak sağlanacaktır.

Eğer kartvizit kuollanıcı veya ilgili tarafın kendi ülkesi dışında bir ülkeden bizim için temin edilirse veriler ilgili Turck şubesine geçer ve müşterinin veya ilgili tarafın bulunduğu ülkede işlenir.

 

2.   Veri İşleme için Yasal Dayanak

 

Müşteriler veya ilgili taraflarca bize kartvizitler ulaştırıldıktan sonra GDPR Madde 6(1)(f) yasal dayanak oluşturur.

 

3.   Veri İşlemenin Amacı

 

Veriler, iletişim kurmak amacıyla müşteriler ve ilgili taraflardan toplanmıştır.

 

4.   Saklama Süresi

 

Herhangi bir yasal zorunluluğa (örn. mevcut tedarik ilişkileri) bağlı olarak veriyi tutmak için yetkili olmadıkça veya zorunlu olmadıkça toplandığı amacı karşılamak için daha fazla gerek kalmadıkça veri silinir.

 

VIII.   Bulut-Tabanlı Hizmetleri Kullanma

 

1.   Veri İşlemenin Tanımı ve Kapsamı

 

Müşterilerimiz, bir bilgisayar ağı aracılığıyla mevcut hale gelen IT altyapılarının dahil olduğu bir bulut-tabanlı çözümü kullanma opsiyonuna sahiptir. Veriler, Turck denetleyicisi ve I/O bileşenleri tarafından doğrudan buluta gönderilmektedir. Turck, bulut ile şifreli iletişimi garantilemek için bir protocol kullanmaktadır. Dolayısıyla, kullanıcı Turck bulutunda üretim verisini saklayabilir ve değerlendirebilir. Müşteri verinin müşterinin sunucularında kurulu olan Turck bulut yazılımının dahil olduğu dahili değişken aracığılıyla veya Turck tarafından merkezi bir şekilde saklanmasını seçebilir.

Aşağıdaki veriler buluta iletilir ve saklanır:

(1)   Giriş Bilgisi

(2)   Cihaz Türü

(3)   Kullanıcının IP adresi

(4)   Kullanıcının yeri

(5)   Erişim tarihi, zamanı ve süresi

(6)   Erişim verisi

Kayıt işleminin bir parçası olarak, verinizin işlenmesine dair onayınız alınır ve bu Gizlilik Politikası’na yönlendirilirsiniz.

Veri bulutta kullanım amacıyla işlendiğinde özellikle bulut işleticisine iletilir.

 

2.   Veri İşleme için Yasal Dayanak

 

Bulut aracılığıyla veri işlenmesi için GDPR Madde 6(1)(a) yasal dayanak oluşturur. Eğer bulut uygulamasının amacı bir sözleşmeyi sonlandırmaksa işleme için GDPR Madde 6(1)(b) yasal dayanak oluşturur.

 

3.   Veri İşlemenin Amacı

 

Endüstriyel amaçlar, veri güvenliği ve kolay görüntüleme için önceden yapılandırılan veri değerlendirmesine imkan sağlamak için müşteriler veya ilgili taraflardan veriler toplanır.

 

4.   Saklama Süresi

 

Herhangi bir yasal zorunluluğa (örn. mevcut tedarik ilişkileri) bağlı olarak veriyi tutmak için yetkili olmadıkça veya zorunlu olmadıkça toplandığı amacı karşılamak için daha fazla gerek kalmadıkça veri silinir.

 

5.   Right to Object and to Rectification

Sözleşme süresi biter bitmez bulutun kullanımı ilgili kullanıcı tarafından sonlandırılabilir.
Bu link ayrıca kullanıcının onayını kayıt işlemi sırasında toplanan kişisel verilerin saklanmasına çekebilmesini sağlar.

 

IX.   Veri Konusunun Hakları

 

Kişisel verileriniz işlendiyse GDPR tarafından tanımlandığı gibi veri sahibisinizdir. GDPR, denetleyici hakkında size aşağıdaki hakları vermektedir:

 

1.   Veri Sahibi Erişim Hakkı

 

Veri sahibi denetleyiciden kişisel verilerinin işlenip işlenmediğine ve kişisel veri ve aşağıdaki bilgiye erişim hakkında onay alma hakkına sahiptir:

(1)   işleme amacı;

(2)   ilgili kişisel verilerin kategorileri;

(3)   kişisel verilerin bildirildiği alıcılar veya alıcıların kategorileri;

(4)   mümkünse, kişisel verilerin saklandığı öngörülen süre veya mümkün değilse, süreyi belirlemek için kullanılan kriter;

(5)   denetleyiciden kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesini veya veri sahibiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanması isteme hakkının var olması;

(6)   düzenleyici makam ile şikayeti bildirme hakkı;

(7)   kişisel verilerin veri sahibinden alınmadığına dair kaynaklarına göre herhangi bir mevcut bilgi;

(8)   Madde 22(1) ve (4)’te belirtilen profil çıkarma dahil otomatikleştirilmiş karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda veri sahibi için işlemenin önemi ve öngörülen sonuçlarının yanı sıra dahil olan mantık hakkında anlamlı bilgi.

Veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye ve uluslararası bir kuruluşa iletilip iletilmediği hakkında bilgi talep etme hakkına sahiptir. Kişisel veriler üçüncü bir ülkeye ve uluslararası bir kuruluşa aktarıldığı zaman veri sahibi iletmeyle ilişkili olarak Madde 46’ya göre uygun emniyet tedbirleri ile ilgili bilgi alma hakkına sahiptir.

 

2.   Düzeltme Hakkı

 

Veri sahibi, veri hatalıysa veya eksikse denetleyiciden düzeltmesini ve/veya tamamlamasını isteme hakkına sahiptir. Denetleyici fazla gecikmeden talebe uymalıdır.

 

3.   İşlemenin Kısıtlanması Hakkı

 

Aşağıdakilerden biri uygulandığında veri sahibi denetleyiciden işlemenin kısıtlamasını isteme hakkına sahiptir:

(1)   kontrolün kişisel verinin doğruluğunu onaylamasını sağlayacak dönem için veri sahibi kişisel verinin doğruluğuna itiraz etmiştir;

(2)   işleme yasa dışıdır ve veri sahibi kişisel verilerin silinmesini itiraz etmektedir ve bunun yerine kullanımın kısıtlanmasını istemektedir;

(3)   denetleyicinin işleme amacıyla artık kişisel verilere ihtiyacı yoktur ama yasal hak taleplerinin oluşumu, uygulanması veya savunması için veri sahibi talep edebilir

(4)   denetleyicinin meşru zeminlerinin veri sahibininkilerini geçersiz kılsa da kılmasa da onayı bekleyen Madde 21(1)’e göre veri sahibi işlemeye itiraz etmiştir.

İşlemenin kısıtlandığı yerde, saklamaistisnası ile böyle kişisel veriler sadece veri sahibinin onayı ile veya yasal hak taleplerinin oluşumu, uygulanması veya savunması için veya gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için veya Birlik veya Üye Devletlerin önemli kamu menfaati nedenleri için işlemelidir.

Yukarıdkaine uygun olarak işlemenin kısıtlamasına sahip olan bir veri sahibi işleme kısıtlaması kaldırılmadan önce denetleyici tarafından bilgilendirilmelidir.

 

4.   Silme Hakkı

 

a)   Silme Zorunluluğu

Veri sahibi denetleyiciden aşırı gecikme olmadan kendisini ilgilendiren kişisel verilerin silinmesi hakkını alabilir ve denetleyici aşağıdaki sepeblerden birinin uygulanırsa aşırı gecikme olmadan kişisel verileri slime zorunluluğuna sahip olmalıdır:

(1)     kişisel verilerin toplandığı veya işlendiği amaçlar ile daha fazla ilişkili olmasına gerek yoktur;

(2)     veri sahibi işlemenin Madde 6(1) fıkra (a) veya Madde 9(2) fıkra (a)’ya dayandığı durumda veya işleme için başka yasal zeminler olmadığında onayını çekebilir;

(3)      veri sahibi Madde 21(1)’e uygun olarak işlemeye itiraz eder ve işleme için ağır basan meşru zemin yoktur veya veri sahibi Madde 21(2)’ye uygun olarak işlemeye itiraz eder;

(4)      kişisel veri yasa dışı olarak işlenmiştir;

(5)      kişisel veriler denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet yasasındaki yasal zorunluluk ile uyumlu olarak silinmelidir;

(6)     kişisel veriler Madde 8(1)’de belirtilen bilgi topluluğu hizmetlerinin önerisi ile bağlantılı olarak toplanalıdır.

b)   Üçüncü Taraflar için Bilgi

Denetleyicinin kişisel verileri halka açık hale getirdiği ve Madde 17(1)’e uygun olarak kişisel verileri silmek zorunda olduğu yerde, mevcut teknolojiyi ve uygulamanın maliyetini dikkate alarak kişisel verilerin, kopya veya yineleme, herhangi bir bağlantısının veri sahibinin denetleyici tarafından silinmesini talep ettiği kişisel verileri işleyen denetleyicileri bilgilendirmek için denetleyici teknik önlemler dahil makul önlemler almak zorundadır.

c)   Muafiyetler

Silme hakkı işlemenin gerektiği alanlara uygulanmamalıdır:

(1)      ifade ve bilgi özgürlüğü hakkını uygulamak için;

(2)      denetleyicinin tabi olduğu Birlik ve Üye Devlet yasası tarafından işlenmesi gereken yasal bir zorunluluk ile uygunluk içi veya denetleyicinin elde ettiği resmi yetkinin uygulanmasında veya kamu yararına yürütülen bir görevin performansı için;

(3)      Madde 9(3)’ün yanı sıra Madde 9(2) fıkralar (h) ve (i) ile uyumlu olarak kamu sağlığı alanında kamu yararının nedenleri için;

(4)      yukarıda belirtilen hakkın işleme hedeflerinin başarısını ciddi bir şekilde bozmak veya imkansız olduğunu ifade etmesinden dolayı Madde 89(1) ile uyumlu olarak kamu yararına olan amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçlarını veya istatiksel amaçları arşivlemek için; veya

(5)      yasal hak taleplerinin kuruluşu, uygulanması veya savunulması için.

 

5.   Kişisel erinin Düzeltilmesi veya Silinmesi veya İşlemenin Kısıtlanmasına İlişkib Bildirim Zorunluluğu

 

İmkansız olmadıkça veya orantısız çabayı kapsamadıkça kişisel verilerinin açığa vurulduğu her bir alıcı için yürütülen işlem kısıtlamanın veya kişisel verinin düzeltilmesini veya silinmesini denetleyici bildirmelidir.

Denetleyici, veri sahibi talep ederse alıcılar hakkında veri sahibini bilgilendirmelidir.

 

6.   Veri Taşınabilirliği Hakkı

 

Aşağıdaki durumlarda veri sahibi, denetleyiciye verdiği kendisiyle ilgili kişisel verileri yapısal, genellikle kullanılan ve makine tarafından okunabilen formatta alma hakkına sahiptir ve kişisel verilerin verildiği denetleyiciden engel olmadan başka bir denetleyiciye bu verileri iletme hakkına sahiptir:

(1)   işleme Madde 6(1) fıkra (a) veya Madde 9(2) fıkra (a)’ya uygun onaya veya Madde 6(1) fıkra (b)’ye uygun kontrata dayanmaktadır; ve

(2)   işleme otomatikleştirilmiş araçlarla yürütülmektedir.

Kendi veri taşınabilirlik hakkını kullanırken veri sahibi Teknik olarak uygulanabildiğinde doğrudan bir denetleyiciden bir diğerine kişisel verilerin iletilmesi hakkına sahiptir. Bu hak diğerlerinin haklarını ve özgürlüklerini olumsuz bir şekilde etkilememelidir.

Bu hak denetleyiciye verilen resmi yetkinin uygulanmasında veya kamu yararına yürütülen görevin performansı için gerekli işlemeye uygulanmamalıdır.

 

7.   İtiraz Etme Hakkı

 

Veri sahibi, özel durumu nedeniyle hükümlere dayalı profil çıkarma dahil Madde 6(q) fıkra (e) veya (f)’ye dayalı olan kendisiyle ilgili kişisel verileirn herhangi bir zaman işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.

Denetleyici yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için veya veri sahibinin ilgi alanlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için mücbir meşru zeminleri kanıtlamadıkça kişisel verileri işleyemez.

Kişisel veriler, doğrudan pazarlama amaçları için işlendiğinde veri sahibi doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profil çıkarmayı kapsayan pazarlama için kendini ilgilendiren kişisel verilerin herhangi bir zamanda işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.

Veri sahibi doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye itiraz ettiğinde kişisel veriler böyle amaçlar için daha fazla işlenmeyecektir.

Bilgi toplumu hizmetleri kapsamında ve 2002/58/EC Direktifi’ne ragmen, veri sahibi teknik spesifikasyonları kullanarak otomatikleşen araçlarla itiraz etme hakkına çalışabilir.

 

8.   Veri Koruma Beyanı’na Onayı Çekme Hakkı

 

Veri sahibi, geri çekilmeden önce onaya dayalı işlemenin yasaya uygunluğunu etkilemeden herhangi bir zaman onayını çekme hakkına sahiptir.

 

9.   Profil Çıkarma Dahil Otomatikleşen Bireysel Karar Verme

 

Veri sahibi benzer şekilde önemli ölçüde kendisini etkileyen veya kendisini ilgilendiren yasal etkileri üreten profil çıkarma dahil sadece otomatikleşen işlemeye dayalı bir karara bağlı olmama hakkına sahiptir. Karar:

(1)    veri sahibi veya denetleyici arasında bir kontratın performansı veya kontrata katılmak için gerekli olduğunda;

(2)    veri sahibinin hakları ve özgürlükleri ve meşru menfaatlerini koruyacak önlemleri de bırakan ve denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet yasası tarafından yetkilendirildiğinde; veya

(3)    veri sahibinin açık onayına dayandığında

uygulanmamalıdır.

Madde 9(2) fıkra (a) veya (g) uygulanmadıkça ve veri sahibinin hakları ve özgürlükleri ve meşru menfaatlerini koruyacak uygun önlemler yerine getirilmedikçe bu kararlar Madde 9(1)’de belirtilen kişisel verilerin özel kategorilerine dayanmamalıdır.

Fıkra (1) ve (3)’te belirtilen durumlarda denetleyici veri sahibinin haklarınnı ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için, en azından denetleyicinin tarafında insan müdahalesini elde etme hakkı için, kendi bakış açısını ifade etmek için ve kararı reddetmek için uygun önlemleri yerine getirmelidir.

 

10.   Düzenleyici Makam ile Şikayette Bulunma Hakkı

 

Herhangi bir idari veya yargı yolunu etki altında bırakmadan, özellikle mutat meskeni, işyeri veya sözde ihlal yeri olan Üye Devlette eğer veri sahibi kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR’yi ihlal ettiğini dikkate alırsa her veri sahibi bir düzenleyici makam ile şikayette bulunma hakkına sahip olmalıdır.

Şikayetin bildirildiği düzenleyici makam şikayetçiyi Madde 78’e uygun olarak yargı yolu olasılığı da dahil şikayetin gelişimi ve sonucu hakkında bilgilendirmelidir.

 

Select Country

Turck worldwide

to top