Turck IO-Link modüllerinin web sunucusu güncellemesi, parametrelendirmeyi, devreye almayı ve bakımı basitleştirir.

IO-LİNK CİHAZLARININ BASİTLEŞTİRİLMİŞ KULLANIMI

Turck IO-Link modüllerinin web sunucusu güncellemesi, parametrelendirmeyi, devreye almayı ve bakımı basitleştirir.

Turck, kapsamlı IO-Link portföyünü M12 güç konnektörüne sahip sağlam bir IO-Link modül, IP20 özellikli kompakt bir IO-Link modül ve ek bir güç konnektörüne sahip bir I/O-Hub ile genişletiyor.

Avantajlarınız

  • Tarayıcı tabanlı IODD Configurator aracılığıyla ilgili tüm parametrelerin  metin bilgilerine erişim
  • IO-Link cihazlarının doğrudan Profinet üzerinden entegrasyonu

IODD Configurator, daha basit entegrasyon sağlar

IODD Yapılandırıcı, örneğin ilgili parametreleri düz metin olarak veya sensörlerin ölçüm eğrilerini grafik olarak görüntülemeyi mümkün kılar. Üreticiden bağımsız veritabanı "IODDfinder" aracılığıyla kullanıcı, dünya çapında mevcut tüm IO-Link cihazlarına erişebilir. IODD yapılandırıcı artık Turck'un IP67-IO-Link TBEN-Lx-8IOL, TBEN-S2-4IOL modüllerinin ve FEN20-4IOL IP20 varyantının tüm güncel ürün yazılımı sürümlerinde web sunucusu güncellemesinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Doğrudan Profinet Engineering'den entegrasyon

Turck, "Basit IO-Link Cihaz Entegrasyonu" (SIDI) ile IO-Link cihazlarının mühendisliğini destekler. SIDI'li IO-Link modüller cihazların kendi GSDML girişleriyle orijinal Profinet modülleri gibi kullanılmasını sağlar. Kullanıcılar, herhangi bir programlama veya ek yazılıma ihtiyaç duymadan cihaz kitaplığından cihazları seçebilir ve açılır alanlar aracılığıyla entegre edebilir.

IO-Link cihazlarının kullanımı için esnek genel çözüm

Mevcut sistemlerin kendi yazılım çözümleriyle bağlantısı, Turck'un hem mühendislikte hem de devreye alma ve bakımda IO-Link cihazlarının kullanımı için esnek bir genel çözüm sunmasını sağlar. Bu, otomasyon uzmanının uçtan uca IIoT çözümlerine sahip bir dijital otomasyon şirketi olma taahhüdünün bir kez daha altını çiziyor.


Önemli Özellikler

  • IODD Configurator ile IO-Link cihazlarının basit devreye alınması ve bakımı
  • Mühendislik araçları olmadan tarayıcı tabanlı IODD Configurator'ın kullanımı mümkündür
  • SIDI kullanarak çok kısa devreye alma süresi ile Profinet sistemine doğrudan cihaz entegrasyonu

İlgili İçerikler

Broşür: IO-Link Hepsi Bir Arada Çözümler

IO-Link portföyümüze genel bir bakış edinin


Select Country

Turck worldwide

to top